Bemærk – Klinikken tilbyder ikke telefon- og E-mailkonsultation!

Du kan derfor ikke påregne at kunne komme til at tale med speciallægen, hvis du ringer til klinikken. Meddelelser kan gives til sekretæren eller sygeplejersken i telefontiden og kan via disse videregives til speciallægen. E-mail henvendelser indføres i journalen og videregives til gennemsyn af speciallægen. Der kan ikke forventes kvittering eller svar på disse meddelelser med det samme. Der kan være meget lang ventetid på besvarelse af E-mail og telefonhenvendelser specifikt til speciallægen, idet der er meget travlhed i klinikken.

E-mail henvendelser med anmodninger om at blive ringet op af sekretariatet uden for normal telefontid, eller ved ventetid på grund af kødannelse i telefontiden, vil af samme årsag ikke blive efterkommet.

Forbered dig inden forundersøgelse – og spørg løs

Det er til stor nytte, hvis du forbereder dig godt inden forundersøgelsen. Er du velforberedt, får speciallægen flest mulige relevante oplysninger. Læs mere om forberedelse under Patientsikkerhed.

Der er lukket for kommentarer.